• Snažíme sa na tejto stránke poskytovať čo najaktuálnejšie informácie. Pre viac informácií prosím prezrite si sekciu Novinky.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Oznam 26.03.2024

      VEDENIE ZŠ S MŠ OZNAMUJE,

      ŽE DŇA 5.4.2024 (V PIATOK) BUDE PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY PRERUŠENÁ

      z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny.

      PREVÁDZKA MŠ BUDE OBNOVENÁ DŇA 8.4.2024 (V PONDELOK).

      Ďakujeme za pochopenie

      Oznam o prerušení od Západoslovenskej distribučnej, a.s.

     • Oznam 29.2.2024

      VEDENIE ZŠ S MŠ OZNAMUJE,

      ŽE DŇA 6.3.2024 (V STREDU) BUDE PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY PRERUŠENÁ

      z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny.

      PREVÁDZKA MŠ BUDE OBNOVENÁ DŇA 7.3.2024.

      Ďakujeme za pochopenie

      Oznam o prerušení od Západoslovenskej distribučnej, a.s.

     • Oznam 21.2.2024

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že v období od 23.02.2024 do 27.02.2024 bude prevádzka MŠ prerušená z dôvodu vysokej chorobnosti detí a pedagogických zamestnancov materskej školy.

      Prevádzka materskej školy bude obnovená v stredu 28.02.2024.

      Vedenie ZŠ s MŠ

     • Oznam 15.1.2024

      Vážení rodičia,

      v materskej škole sa vyskytol lekárom potvrdený prípad vírusového, nákazlivého ochorenia, šíriaceho sa kvapôčkovou cestou - Šarlach. Žiadame Vás o zvýšenú pozornosť pri prejavoch ochorenia u detí: horúčka, angína, kožný prejav s typickou vyrážkou, malinový jazyk. Ďalšie príznaky: bolesť hlavy, brucha, hrdla, zväčšené uzliny.

     • Prerušenie prevádzky MŠ - oznam

      Vážení rodičia,

      so súhlasom zriaďovateľa bude prevádzka materskej školy počas sviatkov prerušená od 27.12.2023 do 5.1.2024. Prevádzka MŠ bude opäť obnovená dňa 8.1.2024 (pondelok).

      Pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ, prosíme o zaslenie vyhlásenia o bezinfekčnosti.

      Prajeme Vám krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa pohody a porozumenia v kruhu najbližších.

     • Národný projekt POP 3

      Naša materská škola je aj v tomto škoskom roku 2023/2024 zapojená do Národného projektu POP 3 (Podpora pomáhajúcúcich profesií 3).

      Bližšie informácie nájdete na stránke MŠ: O škôlke v prílohe: Dokumenty - dokumenty na stiahnutie

     • Oznam 26.10.2023

      Milí rodičia,

      oznamujeme Vám, že v dňoch 30.10, 31.10.2023 (jesenné prázdniny) a 2.11., 3.11.2023 bude prevádzka materskej školy obmedzená na dve triedy. Zoznam prihlásených/neprihlásených detí na tieto dni bol odovzdaný do školskej jedálne, preto nie je potrebné, aby ste svoje deti zo stravy individuálne odhlasovali.

     • Oznam

      Oznam (4.10.2023) - výskyt pedikulózy

      V materskej škole sme mali hlásený prípad pedikulózy (voš detská). Žiadame rodičov, aby zvýšili pozornosť u svojich detí a dôkladne im kontrolovali vlásky. Voš detská sa šíri hlavne pri priamom styku, ale aj prostredníctvom predmetov (hrebene, kefy, čiapky a iné).Dôležitá je dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku. V prípade výskytu je nutné včasné zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom. Dezinsekciu je nutné vykonať preventívne v celom kolektíve, t.j. aj u ostatných členov triedy, rodiny.

     • Tvoríme z jesenných plodov

      Aktivita s rodičmi detí

      Milí rodičia,

      pozývame Vás dňa 5.10.2023 o 16.00 hod. na tvorivé popoludnie na záhrade MŠ. Príďte do našej škôlky a spolu s Vašimi deťmi vytvoríme výrobok z jesenných plodov. Prosíme, aby ste si priniesli materiál zo záhrady (napr. tekvica, jablko, kukurica, mrkva) alebo aj z vychádzky so svojimi najmenšími :) gaštany, šišky, listy. Ostatný materiál dodáme v MŠ. Hotovými výrobkami prispejeme k výzdobe kostola k hodom.

     • Oznam (11.9.2023)

      V našej materskej škole, v triede sovičiek sa vyskytli OVČIE KIAHNE. Ich inkubačná doba je dva týždne. Prosíme rodičov o dôkladné prezeranie svojich detí. Ak vaše dieťa ochorie, prosím nahláste nám infekčné ochorenie.
      Ďakujeme

     • Pozvánka

      Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás pozvať na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční dňa 13.septembra o 16.30 hod. v priestoroch materskej školy, v 3. triede.

      Hlavné body programu stretnutia:

      1. Otvorenie, privítanie, predstavenie pedagogických zamestnancov

      2. Organizačné pokyny pre šk.r. 2023/2024, školský poriadok

     • Školský rok 2023/2024

      Milí rodičia,

      začiatok školského roka bude v pondelok 4.9.2023. Prevádzka MŠ je od 6:30 hod. do 16:30 hod.

      Príchod detí do materskej školy je ráno od 6,30 hod. do 7,50 hod. O 8,00 hod. sa vchody šatní uzamykajú! Odchod detí z materskej školy je v čase od 15,00 hod. do 16,30 hod, prípadne napoludnie od 12,00 hod. - rodič vopred oznámi, ak si chce dieťa prevziať napoludnie.

     • Oznam

      Vážení rodičia,

      vedenie ZŠ s MŠ oznamuje, že prevádzka materskej školy v Báhoni bude

      prerušená od 24.07.2023 do 31.08.2023.

      Materská škola bude opäť otvorená 04.09.2023 od 6.30 h do16.30 h.

      Prajeme Vám pekné leto, plné oddychu a zážitkov...

      Kolektív MŠ v Báhoni

     • Oznam (21.4.2023)

      Poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ

      Na základe VZN obce Báhoň č. 2/2023 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach sa od 1.5.2023 upravuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v matreskej škole zriadenej obcov Báhoň na 20€/mesiac.

     • Prevádzka MŠ

      Prevádzka materskej školy počas veľkonočných prázdnin:

      • vo štvrtok 6. 4. 2023 a v utorok 11. 4. 2023 bude prevádzka materskej školy obmedzená na dve triedy.

      Bežná prevádzka materskej školy bude opäť od stredy 12. 4. 2023.

      Nádej Veľkej noci, čerstvý závan jari,

      užite si tieto vzácne dary.

      Rodinnú pohodu k tomu ešte vari,

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • EduPage