• Snažíme sa na tejto stránke poskytovať čo najaktuálnejšie informácie. Pre viac informácií prosím prezrite si sekciu Novinky.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Tvoríme z jesenných plodov

      Aktivita s rodičmi detí

      Milí rodičia,

      pozývame Vás dňa 5.10.2023 o 16.00 hod. na tvorivé popoludnie na záhrade MŠ. Príďte do našej škôlky a spolu s Vašimi deťmi vytvoríme výrobok z jesenných plodov. Prosíme, aby ste si priniesli materiál zo záhrady (napr. tekvica, jablko, kukurica, mrkva) alebo aj z vychádzky so svojimi najmenšími :) gaštany, šišky, listy. Ostatný materiál dodáme v MŠ. Hotovými výrobkami prispejeme k výzdobe kostola k hodom.

     • Oznam (11.9.2023)

      V našej materskej škole, v triede sovičiek sa vyskytli OVČIE KIAHNE. Ich inkubačná doba je dva týždne. Prosíme rodičov o dôkladné prezeranie svojich detí. Ak vaše dieťa ochorie, prosím nahláste nám infekčné ochorenie.
      Ďakujeme

     • Pozvánka

      Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás pozvať na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční dňa 13.septembra o 16.30 hod. v priestoroch materskej školy, v 3. triede.

      Hlavné body programu stretnutia:

      1. Otvorenie, privítanie, predstavenie pedagogických zamestnancov

      2. Organizačné pokyny pre šk.r. 2023/2024, školský poriadok

     • Školský rok 2023/2024

      Milí rodičia,

      začiatok školského roka bude v pondelok 4.9.2023. Prevádzka MŠ je od 6:30 hod. do 16:30 hod.

      Príchod detí do materskej školy je ráno od 6,30 hod. do 7,50 hod. O 8,00 hod. sa vchody šatní uzamykajú! Odchod detí z materskej školy je v čase od 15,00 hod. do 16,30 hod, prípadne napoludnie od 12,00 hod. - rodič vopred oznámi, ak si chce dieťa prevziať napoludnie.

     • Oznam

      Vážení rodičia,

      vedenie ZŠ s MŠ oznamuje, že prevádzka materskej školy v Báhoni bude

      prerušená od 24.07.2023 do 31.08.2023.

      Materská škola bude opäť otvorená 04.09.2023 od 6.30 h do16.30 h.

      Prajeme Vám pekné leto, plné oddychu a zážitkov...

      Kolektív MŠ v Báhoni

     • Oznam (21.4.2023)

      Poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ

      Na základe VZN obce Báhoň č. 2/2023 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach sa od 1.5.2023 upravuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v matreskej škole zriadenej obcov Báhoň na 20€/mesiac.

     • Prevádzka MŠ

      Prevádzka materskej školy počas veľkonočných prázdnin:

      • vo štvrtok 6. 4. 2023 a v utorok 11. 4. 2023 bude prevádzka materskej školy obmedzená na dve triedy.

      Bežná prevádzka materskej školy bude opäť od stredy 12. 4. 2023.

      Nádej Veľkej noci, čerstvý závan jari,

      užite si tieto vzácne dary.

      Rodinnú pohodu k tomu ešte vari,

     • Oznam 27.3.2023

      Školská jedáleň

      Dotácia na stravu od 1.5.2023

      Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 1.5.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to cez EduPage, Žiadosti/Vyhlásenia, Žiadosť o dotáciu - NÁVRATKA.

      Žiadosť o dotáciu - NÁVRATKA treba podať najneskôr do 10.4.2023.

     • Oznam

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že dňa 14.02.2023 (utorok) bude prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti. Materská škola bude opäť otvorená 15.2.2023 (streda). V tento deň budeme mať plánovaný karneval.

      zástupkyňa pre MŠ

     • Oznam 27.01.2023

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že v čase od 20.02.2023 do 24.02.2023 bude prerušená prevádzka MŠ, z dôvodu realizácie rekonštrukčných prác v školskej kuchyni.

      V. Murgašová, zástupkyňa pre MŠ

     • Oznam

      Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás pozvať na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční dňa 14.septembra o 16.30 hod. v priestoroch materskej školy, v 3. triede.

      Hlavné body programu stretnutia:

      1. Otvorenie, privítanie, predstavenie pedagogických zamestnancov

      2. Organizačné pokyny pre šk.r. 2022/2023, školský poriadok

     • Oznam k novému školskému roku 2022/2023

      Milí rodičia,

      začiatok školského roka bude v pondelok 5.9.2022. Prevádzka MŠ je od 6:30 hod. do 16:30 hod.

      Príchod detí do materskej školy je ráno od 6,30 hod. do 7,50 hod. O 8,00 hod. sa vchody šatní uzamykajú! Odchod detí z materskej školy je v čase od 15,00 hod. do 16,30 hod, prípadne napoludnie od 12,00 hod. - rodič vopred oznámi, ak si chce dieťa prevziať napoludnie.

     • Oznam 3.6.2022

      Vážení rodičia,

      v našej materskej škole sa vyskytli Varicella zoster – alebo ovčie kiahne. Sú vírusové ochorenie, ktoré sa šíri kvapôčkovou infekciou a dotykom s kožnýmí puchierikmi ale aj vzduchom pri rozprávaní, kýchaní, slinami. Ich inkubačná doba je dva týždne. Veľmi rýchlo sa prenášajú najmä vo väčších kolektívoch. Prosíme Vás o dôkladnejšie pozorovanie detí. Ak Vaše dieťa ochorie, nahláste nám prosím infekčnú chorobu.

     • Prevádzka MŠ - letné prázdniny

      Vážení rodičia,

      v čase letných prázdnin bude materská škola otvorená od 1.7. 2022 do 22.7. 2022.

      Svoje dieťa môžete záväzne odhlásiť/prihlásiť do 10.6. 2022 u pani učiteliek vo svojej triede.

      Nakoľko sa často stáva, že prihlásené dieťa v čase letných prázdnin do MŠ nenastúpi, Vás žiadame, aby ste prihlásenie svojho dieťaťa zodpovedne zvážili a prihlásili ho do MŠ len ak to nevyhnutne potrebujete. Ďakujeme za pochopenie.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • EduPage