• Snažíme sa na tejto stránke poskytovať čo najaktuálnejšie informácie. Pre viac informácií prosím prezrite si sekciu Novinky.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Jeseň v škôlke

      „MAĽOVALA PANI JESEŇ FARBIČKAMI LISTY, JEDEN ŽLTÝ, DRUHÝ HNEDÝ..“

      A TAK AKO PANI JESEŇ, AJ NAŠA MATERSKÁ ŠKOLA SA BUDÚCI TÝŽDEŇ

      OD 25.- 29. 10. OBLEČIE DO FARIEB JESENE:

      PONDELOK - ŽLTÁ

      UTOROK - ČERVENÁ

      STREDA - ORANŽOVÁ

      ŠTVRTOK - ZELENÁ

      PIATOK - HNEDÁ

      Poprosíme Vás milí rodičia, aby ste deťom v jednotlivé dni dali do MŠ oblečenie v týchto farbách.

     • Voľba nových členov OZ Báhončatá

      Dobrý deň všetkým,

      oslovujeme vás s návrhom o prijatie nových členov do Občianskeho združenia Báhončatá. Občianske združenie BÁHONČATÁ (ďalej len "OZ"), so sídlom pri Materskej škole v Báhoni, združuje rodičov detí navštevujúcich materskú školu. Poslaním združenia je podporovať aktivity pre deti v MŠ. Prosíme, aby sa záujemcovia, z ktorých si ďalej budete voliť svojich členov do OZ prihlásili do pondelka 4.10.2021. Prípadne vyjadrenie Vášho záujmu o člena OZ, môžete poslať na mail: msbahon@gmail.com.

     • Národný projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ll

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

      Naša materská škola sa zapojila do národného projektu, ktorého realizátorom je Metodicko-pedagogické centrum. Cieľom národného projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania v rámci regionálneho školstva. Rezort školstva tak pokračuje v podpore pedagogických asistentov/asistentov učiteľa a inkluzívnych tímov v školách. V aktuálnej situácii, v ktorej sa školy nachádzajú v dôsledku dopadov pandémie, je národný projekt považovaný za významnú súčasť opatrení k opätovnému návratu škôl do štandardného vzdelávacieho režimu.

     • Výstava plodov jesene

      Milí rodičia,
      tak ako každý rok aj tento chceme prispieť k výzdobe kostola z našich plodov zo záhradky.
      Preto Vás prosíme, aby ste si našli čas a so svojimi detičkami vytvorili niečo z plodín. Vaše spoločné "dielo" môžete zaniesť do kostola alebo do škôlky. Plody do škôlky treba doniesť od 27.09.-29.09.2021. Do kostola to treba zaniesť do 01.10.2021.

     • Školský rok 2021/2022

      začína vo štvrtok 2.septembra 2021.

      Príchod detí do materskej školy je ráno od 6,30 hod. do 7,50 hod. O 8,00 hod. sa budova materskej školy uzatvára. Odchod detí z materskej školy je v čase od 15,00 hod. do 16,30 hod, prípadne napoludnie od 12,00 hod.

      Všetky dôležité informácie ohľadom otvorenia školského roka 2021/2022 boli rodičom zaslané mailom.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • EduPage