• Krúžková činnosť

  • Činnosť záujmových krúžkov v materskej škole sa teší záujmu detí a podpore rodičov. Záujmové krúžky odborne vedú kvalifikovaní lektori, ktorí pracujú podľa vopred pripraveného projektu a harmonogramu. Krúžková činnosť sa realizuje v popoludňajších hodinách pobytu dieťaťa v MŠ. Začína v mesiaci október a končí v mesiaci máj. Je určená deťom vo veku od 4 rokov.

   Ponuka:

   Tanečníček - s lektorkou PhDr. Miroslavou Kubovovou

   Oboznamovanie s anglickým jazykom - s lektorkou Mgr. Ľubicou Zolvíkovou

  • zatiaľ žiadne údaje