• Krúžková činnosť

    • Činnosť záujmových krúžkov v materskej škole sa teší záujmu detí a podpore rodičov. Záujmové krúžky odborne vedú kvalifikovaní lektori, ktorí pracujú podľa vopred pripraveného projektu a harmonogramu. Krúžková činnosť sa realizuje v popoludňajších hodinách pobytu dieťaťa v MŠ. Začína v mesiaci október a končí v mesiaci máj. Je určená deťom vo veku od 4 rokov.

      Ponuka:

    • zatiaľ žiadne údaje