• Oznam o prerušení prevádzky MŠ

     •  

      Vážení rodičia,

      vedenie ZŠ s MŠ oznamuje, že prevádzka materskej školy v Báhoni bude

      prerušená od 25.07.2022 do 31.08.2022 a 2.9.2022.

      Materská škola bude opäť otvorená 05.09.2022 od 6.30 h do16.30 h.

      Prajeme Vám pekné leto, plné oddychu a zážitkov...

     • Oznam 3.6.2022

     • Vážení rodičia,

      v našej materskej škole sa vyskytli Varicella zoster – alebo ovčie kiahne. Sú vírusové ochorenie, ktoré sa šíri kvapôčkovou infekciou a dotykom s kožnýmí puchierikmi ale aj vzduchom pri rozprávaní, kýchaní, slinami. Ich inkubačná doba je dva týždne. Veľmi rýchlo sa prenášajú najmä vo väčších kolektívoch. Prosíme Vás o dôkladnejšie pozorovanie detí. Ak Vaše dieťa ochorie, nahláste nám prosím infekčnú chorobu.

      Ďakujeme
       

     • Prevádzka MŠ - letné prázdniny

     • Vážení rodičia,

      v čase letných prázdnin bude materská škola otvorená od 1.7. 2022 do 22.7. 2022.

      Svoje dieťa môžete záväzne odhlásiť/prihlásiť do 10.6. 2022 u pani učiteliek vo svojej triede.

      Nakoľko sa často stáva, že prihlásené dieťa v čase letných prázdnin do MŠ nenastúpi, Vás žiadame, aby ste prihlásenie svojho dieťaťa zodpovedne zvážili a prihlásili ho do MŠ len ak to nevyhnutne potrebujete. Ďakujeme za pochopenie.

     • Veľkonočné prianie

     • Korbáč, vodu, kraslíc moc nech prinesie Veľká noc.

      Zdravie, šťastie, úsmev v tvári želáme Vám k sviatku jari.

      Kolektív zamestnancov materskej školy :)

     • Prevádzka MŠ počas jarných prázdin (24.2.2022)

     • Oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy bude počas jarných prázdnin (28.2.2022 - 4.3.2022) obmedzená na dve triedy (1. a 3. trieda). Deti ktoré sú prihlásené, netreba prihlasovať do školskej jedálni. Ostatné deti sú na toto obdobie odhlásené zo stravy v školskej jedálni.

     • KARNEVAL

     • Milí rodičia, milé deti :)

      dňa 8.2.2022 dopoludnia pozývame všetky deti na detský fašiangový karneval :) po triedach. Tento deň sa ponesie v znamení pestrých masiek, zábavy, súťaží aj občerstvenia. Tešíme sa na masky!

     • Národný projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ll

     • Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

      Naša materská škola sa zapojila do národného projektu, ktorého realizátorom je Metodicko-pedagogické centrum. Cieľom národného projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania  v rámci regionálneho školstva. Rezort školstva tak pokračuje v podpore pedagogických asistentov/asistentov učiteľa a inkluzívnych tímov v školách. V aktuálnej situácii, v ktorej sa školy nachádzajú v dôsledku dopadov pandémie, je národný projekt považovaný za významnú súčasť opatrení k opätovnému návratu škôl do štandardného vzdelávacieho režimu.

      Pedagogický asistent: Mgr. Bibiána Kučerová

      Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Andrea Boldišová

      Konzultačné hodiny pre rodičov: 

      PONDELOK: 7.45 - 8.00 hod.

      STREDA: 13.00 - 14.00 hod.

      Stretnutie je možné dohodnúť aj v inom termíne po vzájomnej dohode.

      Kontakt na špeciálneho pedagóga: 0907 054 339

     • Oznam 7.1.2022

     • Vážení rodičia,

      deti opäť nastúpia do materskej školy od pondelka 10.01.2022. Prevádzka MŠ bude v čase od 6.30h do 16.30h.

      Od tohto dňa sa riadime podľa dokumentu Školský semafor. Pri vstupe do priestorov materskej školy, prosíme o rešpektovanie protipandemických opatrení - dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupu 2m, sprevádzanie dieťaťa v šatni max. 10 min., prekrytie horných dýchacích ciest u dospelého respirátorom.

      Pred nástupom dieťaťa je potrebné podať elektronicky (cez edupage) prehlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa (nesmie byť staršie ako jeden deň).

      Prajeme všetkým deťom úspešný prvý deň nástupu v novom roku 2022! Tešíme sa na všetkých škôlkárov, ktorých čaká prekvapenie pod stromčekom, ktoré sme v starom roku nestihli :)

      V. Murgašová, zástupkyňa pre MŠ

       

     • Oznam 14.12.2021

     • Vážení rodičia,

      oznamujem vám, že na základe nahláseného pozitívneho výsledku testovaného dieťaťa bude aj prevádzka 1. a 2. triedy prerušená od 15.12.2021 a deti ostávajú v karanténe do piatka 17.12.2021.

      Prevádzka Materskej školy v Báhoni bude naďalej prerušená od 20.12.2021 do 07.01.2022 a opäť bude obnovená dňa 10.01.2022, t.j. v pondelok v čase od 6.30 hod. - 16.30 hod.

      Vladimíra Murgašová, zástupkyňa pre MŠ.

     • Oznam 9.12.2021

     • Vážení rodičia,

      oznamujem vám, že na základe nahláseného pozitívneho PCR výsledku testovaného dieťaťa je prevádzka 3. triedy (predškoláci) prerušená a deti ostávajú v karanténe do piatka 17.12.2021.

      Naša materská škola prechádza do oranžovej farby Školského semaforu. Aj naďalej je v prevádzke trieda sovičiek (3-4 ročné deti) a žabiek (4-5 ročné deti). Prosím sledujte zdravotný stav svojich detí a v prípade jeho zhoršenia (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára. V prípade zmien ma prosím informujte.

      Vladimíra Murgašová, zástupkyňa pre MŠ.

      Znenie aktuálneho Školského semaforu nájdete tu:

     • Oznam o prerušení prevádzky (2.12.2021)

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že na základe Rozhodnutia zriaďovateľa bude prevádzka Materskej školy v Báhoni prerušená od 20.12.2021 do 07.01.2022.

      Prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 10.01.2022 v pondelok v čase od 6.30 hod. - 16.30 hod.

      V. Murgašová, zástupkyňa pre MŠ

       

     • Čo nás čaká v decembri...

     • Milí rodičia a milé deti,

      v jednotlivých triedach máme naplánované pekné tvorivé aktivity, ktoré sa uskutočnia v doobedných hodinách.

      30.11.2021 - Tvorivé vianočné dielne v triede lienok

      2.12. 2021 - Tvorivé vianočné dielne v triede sovičiek

      9.12. 2021 - Tvorivé vianočné dielne v triede žabiek

      Na tvorivých vianočných dielňach si deti spolu s pani učiteľkami vyrobia rôzne ozdoby a vianočné dekorácie.

      3.12.2021 - privítame anjelika, čertíka s básničkami i pesničkami a budeme čakať na Mikuláša :)

      14.12.2021 (lienky) a 15.12.2021 (sovičky a žabky) - Vianočné besiedky po triedach - video z besiedok bude nahraté na stránku materskej školy v sekcii videa

      Ešte Vás chceme upozorniť, že na stránke materskej školy už nájdete aj aktuálny jedálny lístok, a tiež spomínané videa.

      S prianím pekného dňa

       

      V. Murgašová, zástupkyňa pre MŠ

     • Oznam

     • Milí rodičia, zajtra 2.11.2021 pri nástupe Vášho dieťaťa do MŠ bude potrebné odovzdať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa. Písomné vyhlásenie môžete odovzdať cez edupage - žiadosti / vyhlásenia. prosím pozorne si prezrite prílohu a posielajte Vyhlásenie platné od 11.10.2021. Ďakujeme.

      Vladimíra Murgašová

     • Oznam

     • Vážení rodičia, dnes 27.10. nefunguje v materskej škole kúrenie. Na odstránení poruchy sa momentálne pracuje.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Oznam o prerušení prevádzky MŠ

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že riaditeľka ZŠ s MŠ v Báhoni po dohode so zriaďovateľom Obce Báhoň, rozhodla o prerušení prevádzky Materskej školy z prevádzkových dôvodov v dňoch 28.10.2021 a 29.10.2021 (jesenné prázdniny).

      Prevádzka bude obnovená od utorka 2.11.2021 od 6.30 hod.

      Vladimíra Murgašová, zástupkyňa pre MŠ

     • Jeseň v škôlke

     • „MAĽOVALA PANI JESEŇ FARBIČKAMI LISTY, JEDEN ŽLTÝ, DRUHÝ HNEDÝ..“

      A TAK AKO PANI JESEŇ, AJ NAŠA MATERSKÁ ŠKOLA SA BUDÚCI TÝŽDEŇ

      OD 25.- 29. 10. OBLEČIE DO FARIEB JESENE:

      PONDELOK - ŽLTÁ

      UTOROK - ČERVENÁ

      STREDA - ORANŽOVÁ

      ŠTVRTOK - ZELENÁ

      PIATOK -  HNEDÁ

      Poprosíme Vás milí rodičia, aby ste deťom v jednotlivé dni dali do MŠ oblečenie v týchto farbách.

      Ďakujeme, Vaše pani učiteľky!

     • Školský semafor platný od 15.10.2021

     • Vážení rodičia,

      manuál Školský semafor bol aktualizovaný k 15.10.2021 z dôvodu vydania nového rozhodnutia ministra, ktorým sa upravuje lehota ospravedlnenia neprítomnosti dieťaťa materskej školy. Rodič môže ospravedlniť svoje dieťa z pôvodných 5 na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, pričom víkendy a sviatky sa nepočítajú. 

      V manuály Školského semaforu je uvedené: "Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré neplní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole aj z dôvodu ochorenia. „Potvrdenie od lekára“ sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, keď ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné v materskej škole."

      Mgr. Vladimíra Murgašová, zástupkyňa pre MŠ

      Tiež bolo aktualizované tlačivo písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti. Znenie aktuálneho Školského semaforu a aktualizované tlačivo vyhlásenie o bezpríznakovosti nájdete tu:

       

     • Voľba nových členov OZ Báhončatá

     • Dobrý deň všetkým,

      oslovujeme vás s návrhom o prijatie nových členov do Občianskeho združenia Báhončatá. Občianske združenie BÁHONČATÁ (ďalej len "OZ"), so sídlom pri Materskej škole v Báhoni, združuje rodičov detí navštevujúcich materskú školu. Poslaním združenia je podporovať aktivity pre deti v MŠ. Prosíme, aby sa záujemcovia, z ktorých si ďalej budete voliť svojich členov do OZ prihlásili do pondelka 4.10.2021. Prípadne vyjadrenie Vášho záujmu o člena OZ, môžete poslať na mail: msbahon@gmail.com.

      Nakoľko aktuálna situácia, nie je moc priaznivá pre hromadné rodičovské združenia, je možné hlasovanie online. V blízkej dobe vám bude MŠ posielať mail, v ktorom bude informovať rodičov o použití finančných prostriedkov zo ZRPŠ a z 2% dane, ako aj informovať o hlasovaní cez Edupage.

      Členovia OZ:

      Predseda OZ: Mgr. Michal Holeš

      Podpredseda: Ing. Veronika Hincová

      Člen: Mgr. Ľubica Bočevová, Mária Supeková, Mgr. Monika Štrpková PhD., Ing. Veronika Tonhauserová

      V školskom roku 2021/2022 sa členstva zriekli Mgr. Michal Holeš - predseda OZ a Mária Supeková - člen OZ (pokladníčka), keďže im už deti nastúpili do školy alebo budúci rok do školy nastúpia.

      S prianím pekného dňa, Veronika Tonhauserová