• ČINNOSŤ OZ

      • finančné prispievanie na materiálovo-technického vybavenia MŠ a ich obnovu
      • finančné prispievanie na aktivity, výlety a dopravu pre deti v MŠ
      • pomoc pri realizácii a zabezpečovaní aktivít, výletov a dopravy pre deti v MŠ
      • pomoc pri skrášľovaní priestorov a areálu MŠ
      • získavanie financií prostredníctvom 2% daní a ich následné využitie pre potreby detí v MŠ
      • zapájanie sa do projektov pre získavanie financií a grantov

       

      ŠK.ROK: 2022/2023

      zrealizované:

      • poistenie detí

      • pracovné zošity a písacie potreby pre predškolákov

      • nové vonkajšie hracie prvky: tunelová preliezka, strunová dvojhojdačka

      • nádrž na dažďovú vodu, náradie pre deti (projekt - STROMÁČIK)

      • vyvýšený záhon

      • divadielko Kikilienka a bojazlivé strašidielko

      • mikulášske balíčky

      • tvorivé dielničky

      • vianočné darčeky: stavebnice, legá, hry, autá, bábiky, knihy a iné

      • karneval s kúzelníkom Peter Šesták

      • čistenie posteľnej bielizne v práčovni

      • prenájom tlačiarne

      • projekt pre získanie grantu PSS

      • projekt pre získanie zamestnaneckého grantu VÚB - nevybrali náš projekt

       

      plánované:       

      • plavecký kurz / predškoláci

      • nové didaktické pomôcky do všetkých tried (projekt - obec BÁHOŇ)

      • divadielko

      • náučné aktivity a program - knižnica, separovanie, policajný zbor, hasičský zbor, lesník

      • majolika MODRA / predškoláci

      • koncoročný výlet + doprava

      • rozlúčka s predškolákmi

      • projekt pre získanie zamestnaneckého grantu ORANGE

      • projekt pre získanie grantu ZSE