• ČINNOSŤ OZ

      • finančné prispievanie na materiálovo-technického vybavenia MŠ a ich obnovu
      • finančné prispievanie na aktivity, výlety a dopravu pre deti v MŠ
      • pomoc pri realizácii a zabezpečovaní aktivít, výletov a dopravy pre deti v MŠ
      • pomoc pri skrášľovaní priestorov a areálu MŠ
      • získavanie financií prostredníctvom 2% daní a ich následné využitie pre potreby detí v MŠ
      • zapájanie sa do projektov pre získavanie financií a grantov

       

      ŠK.ROK: 2021/2022

      zrealizované:    

      • nová šatňa triedy SOVIČIEK
      • divadielko KOCÚR V ČIŽMÁCH
      • mikulášske balíčky
      • vianočné darčeky: stavebnice, legá, hry, autá, bábiky, knihy a iné
      • pracovné zošity a písacie potreby pre predškolákov
      • prenájom tlačiarne
      • čistenie posteľnej bielizne v práčovni
      • poistenie detí


      plánované:       

      • plavecký kurz / predškoláci
      • obnova dopravného ihriska v areáli MŠ: nákup nových dopravných prostriedkov a dopravných pomôcok
      • sférické kino
      • divadielko
      • náučné aktivity a program - knižnica, separovanie, návšteva policajného zboru, návšteva hasičského zboru
      • výlet + doprava
      • rozlúčka s predškolákmi
      • projekt pre získanie grantu COOP Jednota / ihrisko v areáli MŠ
      • projekt pre získanie grantu ZSE "Mením na zeleň" - úžitková záhrada + prírodná učebňa