• Plán aktivít

   • Plán aktivít pre deti v danom školskom roku

    môže byť priebežne doplnený. 

    JESEŇ

     

    • Poznávacia vychádzka do prírody, poznávanie a zbieranie prírodnín.
    • Plody zeme: zhotovenie výrobkov z prírodných materiálov, ovocia a zeleniny, plody jesene s využitím výzdoby prostredia MŠ ( v prípade potreby zapojiť sa do výzdoby verejných priestorov v obci).                               
    • Hasiči v našej materskej škole - spojené s praktickou ukážkou.
    • Týždeň zdravia s „Filipom“ (OZ Život a zdravie) - Hlavným posolstvom tohtoročného Svetového dňa potravy je „Zdravou výživou pre svet bez hladu“
    • Deň jablka - ochutnávka jablka, pieseň o jabĺčku, strihanie, lepenie, skladanie, modelovanie.
    • Šarkaniáda - vytvorenie a púšťanie šarkanov na multifunkčnom ihrisku.
    • Zakopanie pokladu - zakopávanie odpadu z dreva, papiera, plastu, skla, ovocia a sledovanie procesu premeny.
    • Svetlonosy z tekvičiek – zhotovenie, výstava v priestoroch záhrady MŠ.
    • Divadielko podľa ponuky.

     

    ZIMA

     

    • Tešíme sa na Mikuláša - Mikuláš, Anjel, Čert  (Mikulášske divadelné predstavenie).
    • Vianočné tvorivé dielne a zdobenie stromčeka.
    • Posedenie pri vianočnom stromčeku spojené s programom pre rodičov (individuálne po triedach).
    • Staráme sa o vtáčiky - výroba a rozmiestnenie kŕmidiel v areáli, pravidelné kŕmenie.
    • Sférické kino v škôlke - program podľa výberu.
    • Návšteva divadla Jána Palárika v Trnave podľa aktuálnej ponuky.
    • Návšteva kamarátov zo školy - otvorená hodina pre žiakov prvého ročníka ZŠ.
    • Návšteva „veľkej“ školy - otvorená hodina detí 1.ročníka pre deti predškolského veku, vzájomné konzultácie učiteliek, výmena darčekov.
    • Fašiangový karneval a zábavný program pre deti.
    • „Z rozprávky do rozprávky“ – dramatizácia detí postupne po triedach.
    • Exkurzia k téme povolaní pre predškolákov (keramika v Modre).
    • Workshop pre rodičov „Pripravenosť dieťaťa na vstup do ZŠ“.

     

    JAR

     

    • Divadielko podľa ponuky.
    • Uvítanie detí do života - vystúpenie detí 2. triedy s programom na OÚ v Báhoni.
    • Hasiči v našej materskej škole.
    • Návšteva mestskej knižnice v Pezinku, moja obľúbená kniha, označenie knižnice písmenami.
    • „Beseda so spisovateľom“ - v školskej knižnici ZŠ za účasti detí z MŠ.
    • Zápis detí do 1. ročníka ZŠ.
    • Projekt Separáčik - zameraný na triedenie odpadu, výroba kontajnerov, vychádzka k obecnej skládke.
    • Plavecký výcvik detí predškolského veku (Plavecký klub – J&T Sport Team o.z.).
    • Deň Zeme - kreslenie kriedou na chodník, prezentácia prác v areály MŠ.
    • Projekt bezpečne na ulici s využitím dopravného mini-ihriska.
    • Dopravné ihrisko - objednaný projekt dopravnej bezpečnosti detí spojený s praktickou činnosťou v Trnave.
    • Príprava kultúrneho programu ku Dňu matiek (vystúpenie detí po triedach a v ZŠ).
    • Sokoliari – predstavenie zamerané na prezentáciu sokoliarstva.

     

    LETO

     

     

    • Týždeň detskej radosti - poníky, nafukovací hrad, športové hry a súťaže, diskotéka.
    • Noc v škôlke pre deti z 3.triedy spojené s hľadaním pokladu.
    • Koncoročný poldenný výlet
    • Letná športová olympiáda - ocenenie najlepších športovcov.
    • Rozlúčka detí so „škôlkou“, slávnostné ukončenie predškolákov.
    • Vykopanie pokladu - pozorovanie recyklácie odpadu v školskej záhrade.