• Ďakovný list

  • Milí rodičia a milé pani učiteľky.

   Úsmev a smiech našich detí sú najkrajšie chvíle, ktoré ako rodičia a učitelia máme možnosť zažiť. Verím že týchto chvíľ bolo a je v škôlke veľa.

   Dôvodom na radosť boli v min. šk. roku: divadielka; návštevy ako Mikuláš, včelárka, spisovateľka; darčeky pod stromčekom; nové dopravné prostriedky; nová šatňa; výlety či iné aktivity.

   Nový školský rok 2022/2023 sme začali aktívne, prebehli už 2 brigády. Prvá bola s veľkým počtom rodičov a detí a zrenovovali sa počas nej drevené hracie prvky (balančný mostík, loďka), pergola nad zadným pieskoviskom a hojdačky. Druhá bola účelne menšia, nakoľko bolo treba pracovať na menšom priestore. Počas nej sa upravil terén pod nádrž na dažďovú vodu a vyvýšený záhon, ktoré sa následne osadili a pripravili pre deti k používaniu. Zapojili sme sa do projektu Stromáčik, z ktorého sme dostali finančné prostriedky práve na nákup nádrže na dažďovú vodu, zberača dažďovej vody a náradia pre deti.

   Verím, že veľkú radosť urobili všetkým deťom nové hracie prvky na dvore materskej školy, ktoré boli financované z 2(3%) z daní z príjmu. Sú nimi pružinová hojdačka na prednom dvore a tunelová preliezka na zadnom dvore.

   Dovoľte mi preto poďakovať sa rodičom, ktorí majú možnosť darovať svoju daň z príjmu, že ju darovali práve nám, občianskemu združeniu Báhončatá a veľmi tým pomohli a pomôžu k zveľadeniu MŠ Báhoň, ktorú naše detičky navštevujú.

   Poďakovanie taktiež patrí, všetkým rodičom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácií a organizácií aktivít či projektov a zúčastnili sa brigád, ktorými sme zveľadili školský dvor v materskej škole.

   Slová vďaky patria aj pani učiteľkám, bez ktorých by nič zo spomenutých činností a aktivít nebolo možné. Sme radi že sa s nami-rodičmi zapájate aj do voľnočasových aktivít.

   V neposlednom rade, sa chcem poďakovať členom OZ-tka, za všetok ten čas, ktorí OZ-tko na svoju existenciu a účelné fungovanie potrebuje.

   Vy všetci, ktorí ste sa tu našli - svoj čas a možnosti ste venovali všetkým deťom v materskej škole, ich úsmevu, smiechu a radosti – tomu najkrajšiemu smiley. A práve za to vám patrí veľká vďaka.

    

   Veronika Tonhauserová – štatutár a predseda OZ Báhončatá