• Snažíme sa na tejto stránke poskytovať čo najaktuálnejšie informácie. Pre viac informácií prosím prezrite si sekciu Novinky.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Oznam 3.6.2022

      Vážení rodičia,

      v našej materskej škole sa vyskytli Varicella zoster – alebo ovčie kiahne. Sú vírusové ochorenie, ktoré sa šíri kvapôčkovou infekciou a dotykom s kožnýmí puchierikmi ale aj vzduchom pri rozprávaní, kýchaní, slinami. Ich inkubačná doba je dva týždne. Veľmi rýchlo sa prenášajú najmä vo väčších kolektívoch. Prosíme Vás o dôkladnejšie pozorovanie detí. Ak Vaše dieťa ochorie, nahláste nám prosím infekčnú chorobu.

     • Prevádzka MŠ - letné prázdniny

      Vážení rodičia,

      v čase letných prázdnin bude materská škola otvorená od 1.7. 2022 do 22.7. 2022.

      Svoje dieťa môžete záväzne odhlásiť/prihlásiť do 10.6. 2022 u pani učiteliek vo svojej triede.

      Nakoľko sa často stáva, že prihlásené dieťa v čase letných prázdnin do MŠ nenastúpi, Vás žiadame, aby ste prihlásenie svojho dieťaťa zodpovedne zvážili a prihlásili ho do MŠ len ak to nevyhnutne potrebujete. Ďakujeme za pochopenie.

     • KARNEVAL

      Milí rodičia, milé deti :)

      dňa 8.2.2022 dopoludnia pozývame všetky deti na detský fašiangový karneval :) po triedach. Tento deň sa ponesie v znamení pestrých masiek, zábavy, súťaží aj občerstvenia. Tešíme sa na masky!

     • Národný projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ll

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

      Naša materská škola sa zapojila do národného projektu, ktorého realizátorom je Metodicko-pedagogické centrum. Cieľom národného projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania v rámci regionálneho školstva. Rezort školstva tak pokračuje v podpore pedagogických asistentov/asistentov učiteľa a inkluzívnych tímov v školách. V aktuálnej situácii, v ktorej sa školy nachádzajú v dôsledku dopadov pandémie, je národný projekt považovaný za významnú súčasť opatrení k opätovnému návratu škôl do štandardného vzdelávacieho režimu.

     • Oznam 7.1.2022

      Vážení rodičia,

      deti opäť nastúpia do materskej školy od pondelka 10.01.2022. Prevádzka MŠ bude v čase od 6.30h do 16.30h.

      Od tohto dňa sa riadime podľa dokumentu Školský semafor. Pri vstupe do priestorov materskej školy, prosíme o rešpektovanie protipandemických opatrení - dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupu 2m, sprevádzanie dieťaťa v šatni max. 10 min., prekrytie horných dýchacích ciest u dospelého respirátorom.

     • Oznam 14.12.2021

      Vážení rodičia,

      oznamujem vám, že na základe nahláseného pozitívneho výsledku testovaného dieťaťa bude aj prevádzka 1. a 2. triedy prerušená od 15.12.2021 a deti ostávajú v karanténe do piatka 17.12.2021.

      Prevádzka Materskej školy v Báhoni bude naďalej prerušená od 20.12.2021 do 07.01.2022 a opäť bude obnovená dňa 10.01.2022, t.j. v pondelok v čase od 6.30 hod. - 16.30 hod.

     • Oznam 9.12.2021

      Vážení rodičia,

      oznamujem vám, že na základe nahláseného pozitívneho PCR výsledku testovaného dieťaťa je prevádzka 3. triedy (predškoláci) prerušená a deti ostávajú v karanténe do piatka 17.12.2021.

      Naša materská škola prechádza do oranžovej farby Školského semaforu. Aj naďalej je v prevádzke trieda sovičiek (3-4 ročné deti) a žabiek (4-5 ročné deti). Prosím sledujte zdravotný stav svojich detí a v prípade jeho zhoršenia (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára. V prípade zmien ma prosím informujte.

     • Čo nás čaká v decembri...

      Milí rodičia a milé deti,

      v jednotlivých triedach máme naplánované pekné tvorivé aktivity, ktoré sa uskutočnia v doobedných hodinách.

      30.11.2021 - Tvorivé vianočné dielne v triede lienok

      2.12. 2021 - Tvorivé vianočné dielne v triede sovičiek

      9.12. 2021 - Tvorivé vianočné dielne v triede žabiek

     • Oznam

      Milí rodičia, zajtra 2.11.2021 pri nástupe Vášho dieťaťa do MŠ bude potrebné odovzdať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa. Písomné vyhlásenie môžete odovzdať cez edupage - žiadosti / vyhlásenia. prosím pozorne si prezrite prílohu a posielajte Vyhlásenie platné od 11.10.2021. Ďakujeme.

      Vladimíra Murgašová

     • Oznam

      Vážení rodičia, dnes 27.10. nefunguje v materskej škole kúrenie. Na odstránení poruchy sa momentálne pracuje.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Oznam o prerušení prevádzky MŠ

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že riaditeľka ZŠ s MŠ v Báhoni po dohode so zriaďovateľom Obce Báhoň, rozhodla o prerušení prevádzky Materskej školy z prevádzkových dôvodov v dňoch 28.10.2021 a 29.10.2021 (jesenné prázdniny).

      Prevádzka bude obnovená od utorka 2.11.2021 od 6.30 hod.

      Vladimíra Murgašová, zástupkyňa pre MŠ

     • Jeseň v škôlke

      „MAĽOVALA PANI JESEŇ FARBIČKAMI LISTY, JEDEN ŽLTÝ, DRUHÝ HNEDÝ..“

      A TAK AKO PANI JESEŇ, AJ NAŠA MATERSKÁ ŠKOLA SA BUDÚCI TÝŽDEŇ

      OD 25.- 29. 10. OBLEČIE DO FARIEB JESENE:

      PONDELOK - ŽLTÁ

      UTOROK - ČERVENÁ

      STREDA - ORANŽOVÁ

      ŠTVRTOK - ZELENÁ

      PIATOK - HNEDÁ

      Poprosíme Vás milí rodičia, aby ste deťom v jednotlivé dni dali do MŠ oblečenie v týchto farbách.

     • Voľba nových členov OZ Báhončatá

      Dobrý deň všetkým,

      oslovujeme vás s návrhom o prijatie nových členov do Občianskeho združenia Báhončatá. Občianske združenie BÁHONČATÁ (ďalej len "OZ"), so sídlom pri Materskej škole v Báhoni, združuje rodičov detí navštevujúcich materskú školu. Poslaním združenia je podporovať aktivity pre deti v MŠ. Prosíme, aby sa záujemcovia, z ktorých si ďalej budete voliť svojich členov do OZ prihlásili do pondelka 4.10.2021. Prípadne vyjadrenie Vášho záujmu o člena OZ, môžete poslať na mail: msbahon@gmail.com.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • EduPage