• Fotenie - 16.júna 2021

     • (oznam 7.6.2021)

      Milí rodičia,

      dňa 16.júna od 8.00 hod. je objednané fotenie pre všetky deti z materskej školy. Deti bude fotiť p. Voštinár - individuálne aj celú triedu. Pokiaľ máte záujem o fotenie, nahláste svoje dieťa u triednych pani učiteliek. Ostatné informácie ohľadom fotenia (ponuku, cenu ...) vám poskytnú vo vašej triede. V tento deň sa zároveň budú fotiť predškoláci na tablo. 

      Prajeme pekný deň