• Voľba nových členov OZ Báhončatá

     • Dobrý deň všetkým,

      oslovujeme vás s návrhom o prijatie nových členov do Občianskeho združenia Báhončatá. Občianske združenie BÁHONČATÁ (ďalej len "OZ"), so sídlom pri Materskej škole v Báhoni, združuje rodičov detí navštevujúcich materskú školu. Poslaním združenia je podporovať aktivity pre deti v MŠ. Prosíme, aby sa záujemcovia, z ktorých si ďalej budete voliť svojich členov do OZ prihlásili do pondelka 4.10.2021. Prípadne vyjadrenie Vášho záujmu o člena OZ, môžete poslať na mail: msbahon@gmail.com.

      Nakoľko aktuálna situácia, nie je moc priaznivá pre hromadné rodičovské združenia, je možné hlasovanie online. V blízkej dobe vám bude MŠ posielať mail, v ktorom bude informovať rodičov o použití finančných prostriedkov zo ZRPŠ a z 2% dane, ako aj informovať o hlasovaní cez Edupage.

      Členovia OZ:

      Predseda OZ: Mgr. Michal Holeš

      Podpredseda: Ing. Veronika Hincová

      Člen: Mgr. Ľubica Bočevová, Mária Supeková, Mgr. Monika Štrpková PhD., Ing. Veronika Tonhauserová

      V školskom roku 2021/2022 sa členstva zriekli Mgr. Michal Holeš - predseda OZ a Mária Supeková - člen OZ (pokladníčka), keďže im už deti nastúpili do školy alebo budúci rok do školy nastúpia.

      S prianím pekného dňa, Veronika Tonhauserová

     • Národný projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ll

     • Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

      Naša materská škola sa zapojila do národného projektu, ktorého realizátorom je Metodicko-pedagogické centrum. Cieľom národného projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania  v rámci regionálneho školstva. Rezort školstva tak pokračuje v podpore pedagogických asistentov/asistentov učiteľa a inkluzívnych tímov v školách. V aktuálnej situácii, v ktorej sa školy nachádzajú v dôsledku dopadov pandémie, je národný projekt považovaný za významnú súčasť opatrení k opätovnému návratu škôl do štandardného vzdelávacieho režimu.

      Pedagogický asistent: Mgr. Bibiána Kučerová

      Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Andrea Boldišová

      Konzultačné hodiny pre rodičov: 

      PONDELOK: 7.45 - 8.00 hod.

      STREDA: 13.00 - 14.00 hod.

      Stretnutie je možné dohodnúť aj v inom termíne po vzájomnej dohode.

      Kontakt na špeciálneho pedagóga: 0907 054 339

     • Výstava plodov jesene

     • Milí rodičia,
      tak ako každý rok aj tento chceme prispieť k výzdobe kostola z našich plodov zo záhradky.
      Preto Vás prosíme, aby ste si našli čas a so svojimi detičkami vytvorili niečo z plodín. Vaše spoločné "dielo" môžete zaniesť do kostola alebo do škôlky. Plody do škôlky treba doniesť od 27.09.-29.09.2021. Do kostola to treba zaniesť do 01.10.2021.

      Aj my s deťmi rady tvoríme, tak môžete priniesť plody - gaštany, tekvice, žaľude... 

      Ďakujeme za spoluprácu.