• Oznam

     • Vážení rodičia, dnes 27.10. nefunguje v materskej škole kúrenie. Na odstránení poruchy sa momentálne pracuje.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Oznam o prerušení prevádzky MŠ

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že riaditeľka ZŠ s MŠ v Báhoni po dohode so zriaďovateľom Obce Báhoň, rozhodla o prerušení prevádzky Materskej školy z prevádzkových dôvodov v dňoch 28.10.2021 a 29.10.2021 (jesenné prázdniny).

      Prevádzka bude obnovená od utorka 2.11.2021 od 6.30 hod.

      Vladimíra Murgašová, zástupkyňa pre MŠ

     • Jeseň v škôlke

     • „MAĽOVALA PANI JESEŇ FARBIČKAMI LISTY, JEDEN ŽLTÝ, DRUHÝ HNEDÝ..“

      A TAK AKO PANI JESEŇ, AJ NAŠA MATERSKÁ ŠKOLA SA BUDÚCI TÝŽDEŇ

      OD 25.- 29. 10. OBLEČIE DO FARIEB JESENE:

      PONDELOK - ŽLTÁ

      UTOROK - ČERVENÁ

      STREDA - ORANŽOVÁ

      ŠTVRTOK - ZELENÁ

      PIATOK -  HNEDÁ

      Poprosíme Vás milí rodičia, aby ste deťom v jednotlivé dni dali do MŠ oblečenie v týchto farbách.

      Ďakujeme, Vaše pani učiteľky!

     • Školský semafor platný od 15.10.2021

     • Vážení rodičia,

      manuál Školský semafor bol aktualizovaný k 15.10.2021 z dôvodu vydania nového rozhodnutia ministra, ktorým sa upravuje lehota ospravedlnenia neprítomnosti dieťaťa materskej školy. Rodič môže ospravedlniť svoje dieťa z pôvodných 5 na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, pričom víkendy a sviatky sa nepočítajú. 

      V manuály Školského semaforu je uvedené: "Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré neplní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole aj z dôvodu ochorenia. „Potvrdenie od lekára“ sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, keď ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné v materskej škole."

      Mgr. Vladimíra Murgašová, zástupkyňa pre MŠ

      Tiež bolo aktualizované tlačivo písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti. Znenie aktuálneho Školského semaforu a aktualizované tlačivo vyhlásenie o bezpríznakovosti nájdete tu: