• Čo nás čaká v decembri...

     • Milí rodičia a milé deti,

      v jednotlivých triedach máme naplánované pekné tvorivé aktivity, ktoré sa uskutočnia v doobedných hodinách.

      30.11.2021 - Tvorivé vianočné dielne v triede lienok

      2.12. 2021 - Tvorivé vianočné dielne v triede sovičiek

      9.12. 2021 - Tvorivé vianočné dielne v triede žabiek

      Na tvorivých vianočných dielňach si deti spolu s pani učiteľkami vyrobia rôzne ozdoby a vianočné dekorácie.

      3.12.2021 - privítame anjelika, čertíka s básničkami i pesničkami a budeme čakať na Mikuláša :)

      14.12.2021 (lienky) a 15.12.2021 (sovičky a žabky) - Vianočné besiedky po triedach - video z besiedok bude nahraté na stránku materskej školy v sekcii videa

      Ešte Vás chceme upozorniť, že na stránke materskej školy už nájdete aj aktuálny jedálny lístok, a tiež spomínané videa.

      S prianím pekného dňa

       

      V. Murgašová, zástupkyňa pre MŠ

     • Oznam

     • Milí rodičia, zajtra 2.11.2021 pri nástupe Vášho dieťaťa do MŠ bude potrebné odovzdať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa. Písomné vyhlásenie môžete odovzdať cez edupage - žiadosti / vyhlásenia. prosím pozorne si prezrite prílohu a posielajte Vyhlásenie platné od 11.10.2021. Ďakujeme.

      Vladimíra Murgašová