• Oznam 14.12.2021

     • Vážení rodičia,

      oznamujem vám, že na základe nahláseného pozitívneho výsledku testovaného dieťaťa bude aj prevádzka 1. a 2. triedy prerušená od 15.12.2021 a deti ostávajú v karanténe do piatka 17.12.2021.

      Prevádzka Materskej školy v Báhoni bude naďalej prerušená od 20.12.2021 do 07.01.2022 a opäť bude obnovená dňa 10.01.2022, t.j. v pondelok v čase od 6.30 hod. - 16.30 hod.

      Vladimíra Murgašová, zástupkyňa pre MŠ.

     • Oznam 9.12.2021

     • Vážení rodičia,

      oznamujem vám, že na základe nahláseného pozitívneho PCR výsledku testovaného dieťaťa je prevádzka 3. triedy (predškoláci) prerušená a deti ostávajú v karanténe do piatka 17.12.2021.

      Naša materská škola prechádza do oranžovej farby Školského semaforu. Aj naďalej je v prevádzke trieda sovičiek (3-4 ročné deti) a žabiek (4-5 ročné deti). Prosím sledujte zdravotný stav svojich detí a v prípade jeho zhoršenia (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára. V prípade zmien ma prosím informujte.

      Vladimíra Murgašová, zástupkyňa pre MŠ.

      Znenie aktuálneho Školského semaforu nájdete tu:

     • Oznam o prerušení prevádzky (2.12.2021)

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že na základe Rozhodnutia zriaďovateľa bude prevádzka Materskej školy v Báhoni prerušená od 20.12.2021 do 07.01.2022.

      Prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 10.01.2022 v pondelok v čase od 6.30 hod. - 16.30 hod.

      V. Murgašová, zástupkyňa pre MŠ