• Národný projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ll

     • Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

      Naša materská škola sa zapojila do národného projektu, ktorého realizátorom je Metodicko-pedagogické centrum. Cieľom národného projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania  v rámci regionálneho školstva. Rezort školstva tak pokračuje v podpore pedagogických asistentov/asistentov učiteľa a inkluzívnych tímov v školách. V aktuálnej situácii, v ktorej sa školy nachádzajú v dôsledku dopadov pandémie, je národný projekt považovaný za významnú súčasť opatrení k opätovnému návratu škôl do štandardného vzdelávacieho režimu.

      Pedagogický asistent: Mgr. Bibiána Kučerová

      Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Andrea Boldišová

      Konzultačné hodiny pre rodičov: 

      PONDELOK: 7.45 - 8.00 hod.

      STREDA: 13.00 - 14.00 hod.

      Stretnutie je možné dohodnúť aj v inom termíne po vzájomnej dohode.

      Kontakt na špeciálneho pedagóga: 0907 054 339

     • Oznam 7.1.2022

     • Vážení rodičia,

      deti opäť nastúpia do materskej školy od pondelka 10.01.2022. Prevádzka MŠ bude v čase od 6.30h do 16.30h.

      Od tohto dňa sa riadime podľa dokumentu Školský semafor. Pri vstupe do priestorov materskej školy, prosíme o rešpektovanie protipandemických opatrení - dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupu 2m, sprevádzanie dieťaťa v šatni max. 10 min., prekrytie horných dýchacích ciest u dospelého respirátorom.

      Pred nástupom dieťaťa je potrebné podať elektronicky (cez edupage) prehlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa (nesmie byť staršie ako jeden deň).

      Prajeme všetkým deťom úspešný prvý deň nástupu v novom roku 2022! Tešíme sa na všetkých škôlkárov, ktorých čaká prekvapenie pod stromčekom, ktoré sme v starom roku nestihli :)

      V. Murgašová, zástupkyňa pre MŠ