• Prevádzka MŠ - letné prázdniny

     • Vážení rodičia,

      v čase letných prázdnin bude materská škola otvorená od 1.7. 2022 do 22.7. 2022.

      Svoje dieťa môžete záväzne odhlásiť/prihlásiť do 10.6. 2022 u pani učiteliek vo svojej triede.

      Nakoľko sa často stáva, že prihlásené dieťa v čase letných prázdnin do MŠ nenastúpi, Vás žiadame, aby ste prihlásenie svojho dieťaťa zodpovedne zvážili a prihlásili ho do MŠ len ak to nevyhnutne potrebujete. Ďakujeme za pochopenie.