• Prevádzka MŠ počas jarných prázdin (24.2.2022)

     • Oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy bude počas jarných prázdnin (28.2.2022 - 4.3.2022) obmedzená na dve triedy (1. a 3. trieda). Deti ktoré sú prihlásené, netreba prihlasovať do školskej jedálni. Ostatné deti sú na toto obdobie odhlásené zo stravy v školskej jedálni.

     • KARNEVAL

     • Milí rodičia, milé deti :)

      dňa 8.2.2022 dopoludnia pozývame všetky deti na detský fašiangový karneval :) po triedach. Tento deň sa ponesie v znamení pestrých masiek, zábavy, súťaží aj občerstvenia. Tešíme sa na masky!