• Národný projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ll

     • Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

      Naša materská škola sa zapojila do národného projektu, ktorého realizátorom je Metodicko-pedagogické centrum. Cieľom národného projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania  v rámci regionálneho školstva. Rezort školstva tak pokračuje v podpore pedagogických asistentov/asistentov učiteľa a inkluzívnych tímov v školách. V aktuálnej situácii, v ktorej sa školy nachádzajú v dôsledku dopadov pandémie, je národný projekt považovaný za významnú súčasť opatrení k opätovnému návratu škôl do štandardného vzdelávacieho režimu.

      Pedagogický asistent: Mgr. Bibiána Kučerová

      Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Andrea Boldišová

      Konzultačné hodiny pre rodičov: 

      PONDELOK: 7.45 - 8.00 hod.

      STREDA: 13.00 - 14.00 hod.

      Stretnutie je možné dohodnúť aj v inom termíne po vzájomnej dohode.

      Kontakt na špeciálneho pedagóga: 0907 054 339

     • Výstava plodov jesene

     • Milí rodičia,
      tak ako každý rok aj tento chceme prispieť k výzdobe kostola z našich plodov zo záhradky.
      Preto Vás prosíme, aby ste si našli čas a so svojimi detičkami vytvorili niečo z plodín. Vaše spoločné "dielo" môžete zaniesť do kostola alebo do škôlky. Plody do škôlky treba doniesť od 27.09.-29.09.2021. Do kostola to treba zaniesť do 01.10.2021.

      Aj my s deťmi rady tvoríme, tak môžete priniesť plody - gaštany, tekvice, žaľude... 

      Ďakujeme za spoluprácu.

     • Školský rok 2021/2022

     • začína vo štvrtok 2.septembra 2021.

      Príchod detí do materskej školy je ráno od 6,30 hod. do 7,50 hod. O 8,00 hod. sa budova materskej školy uzatvára. Odchod detí z materskej školy je v čase od 15,00 hod. do 16,30 hod, prípadne napoludnie od 12,00 hod.

      Všetky dôležité informácie ohľadom otvorenia školského roka 2021/2022 boli rodičom zaslané mailom.

      Tešíme sa na Vás :)

      Kolektív zamestnancov MŠ

     • Fotenie - 16.júna 2021

     • (oznam 7.6.2021)

      Milí rodičia,

      dňa 16.júna od 8.00 hod. je objednané fotenie pre všetky deti z materskej školy. Deti bude fotiť p. Voštinár - individuálne aj celú triedu. Pokiaľ máte záujem o fotenie, nahláste svoje dieťa u triednych pani učiteliek. Ostatné informácie ohľadom fotenia (ponuku, cenu ...) vám poskytnú vo vašej triede. V tento deň sa zároveň budú fotiť predškoláci na tablo. 

      Prajeme pekný deň